Rettigheder og pligter i forhold til jobbet

Der er fastsat nogle minimumsregler for den gravides rettigheder og pligter. Det betyder at du er sikret det, der står i loven, men arbejdsgiveren har muligheden for at give dig bedre vilkår end der står i loven.

For kvinden
Når du er gravid er du ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver dette før 3 måneder inden terminen. Nogle benytter sig af dette for at undgå, at være dårligere stillet i en evt. lønforhandling. Når du er gravid må du ikke blive afskediget, medmindre arbejdsgiveren kan bevise at det sker af anden grund.  

Du har ret til barsel fra 4 uger inden terminen (eller fødselsdato, hvis denne er fastsat grundet kejsersnit).

Du har efter fødslen ret til 14 ugers barsel, som er dine alene. Derudover er der for nogen mulighed for 46 ugers barsel mere, som kan deles med faderen, se under overskriften "Fælles"

Senest 8 uger efter fødslen har du pligt til at fortælle arbejdsgiveren, hvornår du forventer at vende tilbage på jobbet.

For manden
Du har ret til at holde 2 ugers barsel i forbindelse med fødslen, og hvis du ønsker at benytte dig af dette, skal du give arbejdsgiveren besked senest 4 uger inden forventet fødsel. Ud over disse 2 uger kan du i nogle tilfælde få op til 46 ugers barsel mere, som fordeles mellem dig og moderen.

Fælles
Efter moderens 14 ugers barselsorlov er der mulighed for at forældrene kan fordele nogle uger imellem sig. 32 uger kan fordeles uden at det har økonomiske konsekvenser, men efter ønske kan denne periode forlænges med 8 uger, og for bekæftigede eller selvstændige med yderligere 6 uger. Beløbet man modtager for 32 uger bliver så bredt ud over de 46 uger, så der er ingen økonomisk gevinst i at holde en længere barsel.

Den fælles barsel kan sammensættes på et hav af forskellige måder, og vi opfordrer til at man læser mere litteratur om barsel. Dette er kun ment som en introduktion, for dem som spekulerer på at få børn. Skriv endelig i kommentarer eller indsend et link om barsel.


Kommentarer

1 Kommentar
#1 jon skrev d. 07.03.2016 12:29  

jeg har brug for hjælp